Gwniad: Sömmar

Gwniad: Sömmar

As families immigrate to Canada many old world traditions are lost through the process of assimilating into North American culture.   Within my family the textile traditions and the languages of my European ancestors have been lost.  This work is an exploration of these traditions that were not seen as valuable or important enough to pass down.  Through thin layers of paint I am concealing and revealing these forms of language all the while learning some of the lost traditions.  Using words that relate to textiles from my father’s Welsh and Swedish ancestry, I am translating them with out the English equivalents, leaving them as foreign fragments. 
This process was also used in my Lost Language works. The final works are comprised of layers of thin paint concealing lower layers of information. With the application of each layer i experienced much anxiety, fearing i was loosing too much of the lower layer i would quickly scrub and wash off portions of wet paint. This process of anxiety and recovery result in richer texture and mimics my attachment to the past.
English to Welsh
via google translator

Knoppla Spetsar

Wrth i deuluoedd immigrate i Canada draddodiadau llawer o hen fyd yn cael eu colli drwy broses o gymathu i ddiwylliant Gogledd America. O fewn fy teulu y traddodiadau tecstilau ac yn ieithoedd Ewropeaidd fy hynafiaid wedi cael eu colli. Mae’r gwaith hwn yn archwiliad o’r traddodiadau hyn nad oedd yn gweld fel gwerthfawr neu yn ddigon pwysig i basio i lawr. Trwy haenau tenau o baent yr wyf yn cuddio ac yn datgelu y ffurflenni hyn o iaith holl wrth ddysgu rhai o’r traddodiadau golli. Defnyddio geiriau sy’n ymwneud â thecstilau o linach fy nhad Cymraeg a Sweden, yr wyf yn eu cyfieithu y cyfystyron Saesneg, gan eu gadael fel darnau tramor.

Y broses hon yn cael ei ddefnyddio hefyd yn fy paentiadau colli iaith. Y gwaith terfynol yn cynnwys haenau o baent haenau tenau cuddio is o wybodaeth. Gyda chais pob haen i bryder llawer profiadol, yn ofni yr oeddwn yn colli gormod o’r haen is fi would gyflym prysgwydd a golchi oddi ar ddogn o baent gwlyb. Mae’r broses hon o bryder ac arwain adfer yn ansawdd cyfoethog a dynwared fy atodiad i’r gorffennol.

English to Swedish
via google translator
Gwniad: Seams

Lost Language: Yellow

Som familjer emigrera till Kanada många gamla världen traditioner går förlorade genom processen att assimilera i nordamerikanska kulturen. Inom min familj textil traditioner och språk i mina europeiska förfäder har gått förlorade. Detta arbete är en undersökning av dessa traditioner som inte sågs som värdefulla eller tillräckligt viktigt för att passera ner. Genom tunna lager av färg jag dölja och visa dessa former av språk hela tiden lära sig en del av de förlorade traditionerna. Använda ord som har samband med textilier från min fars walesiska och svenska anor, jag översätter dem med de engelska motsvarigheter, lämnar dem som främmande fragment.

Denna process användes även i mitt förlorade språket fungerar. Den slutliga verk består av lager av tunn färg dölja lägre lager av information. Med tillämpning av varje lager Jag upplevde mycket ångest, rädsla för jag höll på att bli för mycket av det nedre lagret jag snabbt skulle skura och tvätta bort delar av våt färg. Denna process av ångest och återvinning leder till rikare konsistens och härmar min bilaga till det förflutna.

Seams: Sömmar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s